Wat is een flitsfaillissement?

Flitsfaillissement is een voorgekookt faillissement met doorstart

Een flitsfaillissement is de benaming van een vooraf geregisseerd faillissement op basis  van de zogenaamde pre-pack methode. Bij de pre-pack methode wordt voordat een faillissement is uitgesproken met een “stille curator” overlegd. En instemming gevraagd voor een vooraf geregisseerde doorstart. Het doel van een flitsfaillissement is het zo snel  mogelijk kunnen doorstarten van een bedrijf en waardeverlies van een onderneming te voorkomen.

Flitsfaillissement roept veel weerstand op

Veel flitsfaillissementen suiten op weerstand.Begrijpelijk omdat een bedrijf in het geheim een doorstart voorbereid en dat met medeweten van de toekomstige curator.Vaak wordt op dezelfde dag dat het faillissement wordt uitgesproken al een doorstart gemaakt met achterlating van de schulden in de failliete boedel en met veel minder personeel en een gunstiger kostenniveau dan voor het faillissement. Een zeer efficiënt instrument om een bedrijf te redden. Maar ook zeer nadelig voor alle partijen die niet meegaan in de doorstart van het bedrijf.

Flitsfaillissement nog niet wettelijk geregeld

Niet alle rechtbanken staan een flitsfaillissement toe. Daarvoor zal eerst de Faillissementswet gewijzigd moeten worden.Naar verwachting zal dat voor 2015 gerealiseerd zijn.Het is dus raadzaam om vooraf goed te verifiëren welke rechtbanken al wel dit instrument goedkeuren en op verzoek een stille curator willen benoemen.

, , , , , ,

Wilt u ook een succesvolle doorstart maken?

of bel:

Copyrights © Kerstholt Bedrijfsadviseurs | Alle rechten voorbehouden
Scroll naar boven