Het bekende adviesbureau BoerCroon heeft aangekondigd een doorstart te maken met de activiteiten Corporate Finance en Interim-management.Een “klassieke”reactie op een plotseling faillissement. Doorstarten met de nog gezonde onderdelen van het bedrijf...

Failliet en toch geen doorstart? Steeds vaker kan je in de media lezen dat een gefailleerd bedrijf geen doorstart kan maken als gevolg van te weinig interesse voor een...

Flitsfaillissement is een voorgekookt faillissement met doorstart Een flitsfaillissement is de benaming van een vooraf geregisseerd faillissement op basis  van de zogenaamde pre-pack methode. Bij de pre-pack methode wordt...

Wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen II Het wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen II maakt het mogelijk dat bedrijven voor faillissement een schuldensanering kunnen doorvoeren via het instrument van een aangeboden akkoord.Als 75% van de...

Uitstel van betaling Door de crisis hanteert de belastingdienst een redelijk soepel invorderingsbeleid bij achterstallige belastingschulden.Wanneer belastingschulden door een ondernemer niet tijdig betaald kunnen worden dan kan uitstel van betaling...

Economisch landschap verandert in rap tempo Ondanks het aantrekken van de economie blijft het economisch landschap veranderen. Businessmodellen die voor de crisis acceptabel waren hoeven dat nu niet meer...

Wat is wanbeleid en mismanagement? Wanbeleid en mismanagement zijn begrippen die haaks staan op het goed managen van organisaties en bedrijven.Om te kunnen overleven moet voor iedere organisatie continuïteit...

Betalingsonmacht melden De wet heeft geregeld dat bestuurders van bv’s, stichtingen en verenigingen verplicht zijn belastingachterstanden tijdig te melden. De betalingsonmacht moet schriftelijk plaatsvinden, uiterlijk binnen 2 weken na...

  Wat leert 35 jaar ervaring in doorstart begeleiding? 1. De meeste ondernemers vragen te laat deskundige hulp 2, Als hulp gevraagd wordt, is het geld vaak op 3.Om...

De media berichten regelmatig over  geslaagde en minder geslaagde doorstarts van bedrijven. Bestaat er een “recept” voor een geslaagde doorstart? Er zijn succesfactoren die de kans vergroten op een...

of bel:

Copyrights © Kerstholt Bedrijfsadviseurs | Alle rechten voorbehouden
Scroll naar boven