Mijn baas is een narcistische psychopaat. Hoe erg is dat?

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek naar persoonlijkheidskenmerken van topmanagers en bestuurders toont aan dat 20% van de topleiding van organisaties bestaat uit narcistische psychopaten. Een schrikbarend hoog aantal.Onbekend zijn de economische en sociale gevolgen daarvan  voor een organisatie. En onbekend is ook welke relatie er bijvoorbeeld is met een steeds vaker voorkomende angstcultuur in organisaties. En als laatste welke relatie er is met mismanagement?

De negatieve gevolgen van narcistisch psychopathisch leiderschap

  • De organisatie staat niet op de 1e plaats maar de bestuurder
  • Tegenspraak wordt niet geduld
  • Veel ja-knikkers in de top en het lager management
  • Kritiek  wordt niet getolereerd en  personeel wordt in professioneel handelen sterk beperkt
  • Een angst en intimidatiecultuur is vaak aanwezig
  • Koers van organisatie wordt primair bepaald door narcistische blik van topleiding om zelf te kunnen stralen
  • Controle op handelen van topleiding is nauwelijks mogelijk. Interne Toezichthouder is vaak niet opgewassen tegen narcistische en dominante bestuurder
  • Toezichthouder in functie van werkgever van de bestuurder  is wassen neus. Van een feitelijke gezagsverhouding is in de praktijk geen sprake
  • Good governance staat onder druk door slechte rolverdeling tussen bestuurder en toezichthouder. Bestuurder heeft greep op zwakke toezichthouder

Wilt u ook een succesvolle doorstart maken?

of bel:

Copyrights © Kerstholt Bedrijfsadviseurs | Alle rechten voorbehouden
Scroll naar boven