Faillissement autobedrijf Koops Furness en op tijd een doorstart voorbereiden

Failliet en toch geen doorstart?

Steeds vaker kan je in de media lezen dat een gefailleerd bedrijf geen doorstart kan maken als gevolg van te weinig interesse voor een voortzetting van het bedrijf. Daarvoor kunnen verschillende oorzaken zijn.De belangrijkste is het niet (meer) aanwezig zijn van gezonde en rendabele onderdelen van het bedrijf.Dan heeft een doorstart ook geen zin want daar is niemand bij gebaat.Als er wel nog rendabele onderdelen van een bedrijf zijn en een doorstart kan niet worden gerealiseerd dan moet er iets anders aan de hand zijn.Meestal is er dan sprake van een niet tijdige voorbereiding van een mogelijke doorstart.Het bedrijf is als het ware niet tijdig voor een doorstart rijp en klaar gemaakt.

De noodzaak om een Plan B altijd achter de hand te hebben.

Een doorstart voorbereiden moet voor ieder bedrijf dat kampt met problemen hoog op de agenda staan. Gebleken is dat een slechte voorbereiding en afwachten tot een faillissement is uitgesproken de kans op een succesvolle doorstart reduceert tot een absoluut minimum.Logisch,want iedere investeerder wil zo snel mogelijk volledig geïnformeerd worden over de overlevingskansen en te verwachten rentabiliteit van de doorstart.En dat kan alleen verantwoord als paniekvoetbal vermeden kan worden en gedetailleerde informatie beschikbaar is op het moment van faillissement of kort daarvoor.Kortom; het Plan B dat onderdeel moet zijn van een groter reorganisatieplan als dat onverhoopt niet zou slagen en een faillissement zou worden uitgesproken.

Plan B maken is onderdeel van reorganisatie proces

Elk bedrijf dat in zwaar weer verkeert en moet reorganiseren doet er verstandig aan om ook aandacht te schenken aan het maken van Plan B. Het Plan dat een Doorstart onderzoekt, analyseert en alvast voorbereidt voor het geval het nodig mocht zijn. Het tijdig maken van zo’n plan B heeft alleen maar voordelen. Immers voor zo’n plan B moet er heel kritisch gekeken worden wat de oorzaken zijn van de problemen en moeten  tevens de gezonde onderdelen in kaart worden gebracht. Niet beoordeeld vanuit een “going concern” perspectief maar vanuit een geheel nieuwe startpositie.

Een doorstart is veel goedkoper dan old school reorganiseren

Zo’n analyse werpt vaak een geheel ander licht op het bedrijf als voor het maken van plan B experts op het gebied van het doorstarten voor advies en begeleiding ook bij het reorganisatieproces worden betrokken.Herstructureren vanuit een geheel andere invalshoek; een doorstart na faillissement. Elk bedrijf dat een plan B vroegtijdig gereed heeft en aan het reorganiseren is verkrijgt daarmee goede informatie qua kosten en haalbaarheid om twee totaal verschillende reorganisatieplannen te kunnen vergelijken.Het reguliere reorganisatieplan vanuit de situatie “going concern” en via plan B een reorganisatie via een doorstart. Zolang de economische omstandigheden voor veel bedrijven vooreerst uiterst onzeker blijven is het verstandig om te reorganiseren inclusief het maken van een plan B. Dat voorkomt paniekvoetbal bij een eventueel faillissement en het afhaken van partijen die een doorstart ambiëren.

 

 

 

 

, , , , ,

Wilt u ook een succesvolle doorstart maken?

of bel:

Copyrights © Kerstholt Bedrijfsadviseurs | Alle rechten voorbehouden
Scroll naar boven