Een dwangakkoord en schuldsanering om bedrijf te redden

foto-kerstholt[1]

Wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen II

Het wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen II maakt het mogelijk dat bedrijven voor faillissement een schuldensanering kunnen doorvoeren via het instrument van een aangeboden akkoord.Als 75% van de crediteuren voor dat akkoord stemt kan de rechter besluiten dat alle crediteurenook die tegen gestemd hebben aan dat akkoord gebonden zijn.Dit nieuwe wettelijke instrument,  ter voorkoming van een faillissement, om schulden te kunnen saneren lijkt op eerste oogopslag een goede oplossing voor bedrijven die in zwaar weer verkeren.Maar is dat ook werkelijk zo?

Discontinuïteit vaak niet alleen een kwestie van teveel schulden

Uit onderzoek en de praktijk blijkt dat ondernemingen waarvan de continuïteit in het geding is vaak te kampen hebben met meerdere aan elkaar gekoppelde problemen.Bijvoorbeeld te hoge kosten ten opzichte van de inkomsten, een veranderende markt, teveel personeel door een tegenvallende omzet, een verkeerde balansfinanciering, te hoge financieringslasten, te lage winstmarge, teveel concurrentie en/of een verouderd business- en verdienmodel. Al deze oorzaken vertalen zich in oplopende schulden en een toename van crediteuren. De oplossing van een schuldensanering door het aanbieden van een akkoord ter afkoop van de schulden lijkt dan een goede oplossing maar is dat in de kern dus niet.

Reorganiseren is meer dan alleen een schuldsanering

Om effectief te kunnen reorganiseren en een bedrijf weer gezond te maken kan een schuldsanering een hulpmiddel zijn mits ook de overige oorzaken worden aangepakt. Effectief reorganiseren kost altijd geld.Benodigd om een goed reorganisatieplan uit te kunnen voeren en alle oorzaken die ten grondslag liggen aan de discontinuïteit aan te pakken.Reorganiseren is veranderen en veranderen kan zeer moeilijk zijn buiten een faillissement om. Wet en regelgeving verhinderen immers een snelle verandering als gevolg van de wettelijke bescherming van bestaande rechten van leveranciers, personeel en andere stakeholders. En alleen een schuldsanering brengt daarin geen enkele verandering.

Faillissement soms onvermijdelijk om reorganisatie door te kunnen voeren

Faillissementen hebben niet alleen nadelen. Ze zorgen er ook voor dat in de kern niet levensvatbare bedrijven uit de markt verdwijnen.Het voortzetten van “gezonde onderdelen” van een bedrijf kan via een doorstart gerealiseerd worden.Maar er zijn meer voordelen. Wettelijk is geregeld dat alleen door een faillissement alle rechten van stakeholders van een bedrijf komen te vervallen of worden vervangen door andere rechten overeenkomstig de bepalingen uit de Faillissementswet en andere regelingen. Zo kan een personele reductie zonder hoge ontslagkosten alleen gerealiseerd worden in een doorstart na een faillissement.Buiten een faillissement blijft men gehouden aan de geldende wet en regelgeving voor ontslag. En datzelfde geldt voor de te dure contracten van huisvesting, leverantiecontracten en andere overeenkomsten die zwaar op de exploitatie van een bedrijf drukken. Alleen met een doorstart kan een geheel nieuwe start gemaakt worden.

Doorstart Plan een “must” voor iedere reorganisatie

Het tijdig voorbereiden van een Doorstart Plan zorgt ervoor dat alle belangrijke oorzaken van de discontinuïteit geanalyseerd en transparant worden gemaakt. Dan wordt ook transparant welke oplossingen mogelijk zijn om het bedrijf weer gezond te maken en de continuïteit te  borgen. Als blijkt dat met een schuldsanering alle problemen kunnen worden opgelost dan is het aanbieden van een dwangakkoord de beste oplossing om uit het zware weer te komen.Mocht dat echter niet alle problemen direct oplossen dan heeft  het inzetten van dat instrument weinig zin. Het blijft dan een cosmetische oplossing voor de korte termijn ter voorkoming van een snel faillissement.Niemand is op termijn daarbij gebaat. Het uitvoeren van het doorstart Plan als plan B is dan veruit de verstandigste keuze.

 

 

, , , , ,

of bel:

Copyrights © Kerstholt Bedrijfsadviseurs | Alle rechten voorbehouden
Scroll naar boven