Hoewel bij het gereedmaken van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Kerstholt Bedrijfsadviseurs is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van de activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze site.

Doorstart.nl is een informatie portaal op internet over de onderwerpen Doorstart en Herstructurering. Doorstart.nl bemiddelt als service voor haar gebruikers tevens in de vraag naar deskundige hulp bij deze onderwerpen. Die hulp bestaat uit onafhankelijke rescueteams die zijn samengesteld uit zelfstandig werkende onafhankelijke professionele dienstverleners. Al deze dienstverleners werken uitsluitend voor eigen rekening en risico voor gebruikers/opdrachtgevers die via de bemiddeling van Doorstart.nl met hen in contact zijn gebracht. Doorstart.nl sluit dan ook iedere aansprakelijkheid uit en aanvaard dan ook geen enkele aansprakelijkheid van gebruikers van haar site/potentiële opdrachtgevers, hoe ook genaamd en een en ander in de meest ruime zin van het woord, voor handelen of nalaten van voornoemde onafhankelijke rescueteams, haar coördinatoren/Quick Scan experts en de individuele dienstverleners van de rescueteams. Overeenkomsten van opdracht en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten komen derhalve uitsluitend tot stand tussen opdrachtgever en de voor eigen rekening en risico werkende (individuele) dienstverleners van de rescueteams. Doorstart.nl is daar nimmer partij bij. Zij bemiddelt slechts en uitsluitend in het bij elkaar brengen van opdrachtgever en dienstverlener. Gebruiker/opdrachtgever heeft bij deze kennis genomen van de inhoud van deze disclaimer en stemt hiermee in.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site komen uitsluitend toe aan Kerstholt Bedrijfsadviseurs of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kerstholt Bedrijfsadviseurs.

Bepaalde verwijzingen in deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Kerstholt Bedrijfsadviseurs geen controle heeft. Kerstholt Bedrijfsadviseursn draagt dan ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die service.

Kerstholt Bedrijfsadviseurs garandeert niet dat informatie, software dan wel verwijzingen of links die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Wilt u ook een succesvolle doorstart maken?

of bel:

Copyrights © Kerstholt Bedrijfsadviseurs | Alle rechten voorbehouden
Scroll naar boven