Wat is Bijzonder Beheer?

Als een doorstart in beeld komt is de onderneming vaak al onder bijzonder beheer gesteld van de bank. En op verzoek van bijzonder beheer zijn dan ook vaak consultants die op een short list van de bank staan,voor uw bedrijf aan het werk. Dit soort adviseurs heeft maar één doel en dat is de schade voor de bank te beperken. Niet meer of minder! En dat alles op uw kosten………Verstandige ondernemers nemen dus een eigen adviseur in de arm om te voorkomen dat in deze fase hun belangen worden verkwanseld door dure adviseurs die door de bank op het bedrijf zijn afgestuurd. Kies in deze fase dus altijd voor uzelf en behoudt met behulp van Doorstart.nl zelf de regie op het proces. Bijzonder Beheer is altijd oorlog met de bank. En om die te winnen heb je de special forces nodig. Super specialisten die weten hoe een oorlog te winnen is. De specialisten van Doorstart.nl helpen u die oorlog te winnen.

Tuchtrecht banken geldt ook voor bijzonder beheer

Realiseer u dat alle bankmedewerkers individueel aangeklaagd kunnen worden als ze de bankierseed met voeten treden. Bijvoorbeeld door het klantbelang niet centraal te stellen.En juist bij bijzonder beheer staat per definitie uw belang niet centraal maar enkel het belang van de bank.U kunt uw voordeel hiermee doen door tijdens  onderhandelingen met de bank die niet naar uw zin verlopen aan te geven dat u een klacht zult indienen als uw belangen niet centraal staan bij de afspraken die bijzonder beheer met u wenst te maken, of de maatregelen die zij wensen te nemen en waar u het niet mee eens bent.

Faillissement is afscheid nemen van de bank

Bij de voorbereiding van een doorstart moet bedacht worden dat uit de praktijk blijkt dat nagenoeg alle banken de regel hanteren dat een faillissement automatisch inhoudt: het afscheid nemen van de huisbankier.

De financiering van een doorstart zal dus nooit kunnen plaatsvinden bij de huisbankier, tenzij de oude financieringsovereenkomsten overgezet kunnen worden op de doorstart.

In situaties waarin een groot gat is vast te stellen tussen de bancaire schulden en de waarde van de bancaire zekerheden is het financieren door een andere partij van de doorstart uiteraard lucratiever.

De doorslaggevende reden om een doorstart te realiseren is immers gelegen in het snel kunnen doorvoeren van een aanzienlijke balanssanering en kostenbesparing, inclusief het saneren van overtollige werknemers.Kortom; alle reorganisatiekosten worden afgewenteld op de faillissementsboedel.

Wilt u ook een succesvolle doorstart maken?

of bel:

Copyrights © Kerstholt Bedrijfsadviseurs | Alle rechten voorbehouden
Scroll naar boven