Belastingachterstanden; vaak voorportaal van faillissement of doorstart!

Uitstel van betaling

Door de crisis hanteert de belastingdienst een redelijk soepel invorderingsbeleid bij achterstallige belastingschulden.Wanneer belastingschulden door een ondernemer niet tijdig betaald kunnen worden dan kan uitstel van betaling worden gevraagd. De fiscus bekijkt dan of er uitstel kan worden verleend en onder welke condities.Als er zekerheden kunnen worden gegeven staat de fiscus een uitstel toe van maximaal 1 jaar.

Bijhouden van lopende verplichtingen

Uitstel van betaling wordt nooit verleend wanneer een ondernemer zijn lopende(toekomstige) belastingverplichtingen niet bij kan houden. Uitstel van betaling komt dan immers neer op het vergroten van de belastingachterstand en niet op het inlopen van de totale schuld en achterstand.

Belastingachterstand is een early warning

Het niet tijdig kunnen betalen van belastingverplichtingen moet door iedere ondernemer als een ernstig waarschuwingssignaal worden opgevat.De lopende inkomsten van het bedrijf schieten immers tekort om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. En dan ligt automatisch een faillissement op de loer.Zeker wanneer ook rekening wordt gehouden met het risico dat zelfs de lopende belastingverplichtingen wel eens niet betaald zouden kunnen worden. Waardoor de fiscus direct het verleende uitstel van betaling weer kan intrekken en de gehele belastingschuld direct ineens opeisbaar kan worden.

Heb altijd een plan B achter de hand

Verstandige ondernemers hebben voor onverwachte calamiteiten een plan B achter de hand. De situatie van een belastingachterstand met een betalingsregeling die gebaseerd is op onzekere toekomstige inkomsten moet als een ernstige situatie worden gekwalificeerd voor het voortbestaan van het bedrijf. Het alvast nadenken over een mogelijk doorstartplan is dan zeker geen luxe.

Plan B kan een voorbereide doorstart zijn

Gelijktijdig met het onderhandelen over een betalingsregeling voor de openstaande belastingschulden is het raadzaam om ook de voorbereiding van een mogelijke doorstart ter hand te nemen. Ook al zou een doorstart als plan B nooit gebruikt worden, de investering in het maken van dat plan B kan altijd uit.Belastingachterstanden ontstaan niet zo maar. Dan is er iets grondig mis met de continuïteit. En om dat boven water te krijgen is altijd externe deskundige hulp nodig. Die “kijken” met andere ogen naar bedrijfsprocessen en zien snel waar de schoen wringt. En die analyse en visie is ook nodig om zonder een daadwerkelijke doorstart de onderneming weer gezond te krijgen. Twee vliegen derhalve in 1 klap.Met als uiterste remedium een plan B om wel een doorstart te realiseren wanneer onverhoopt de belastingachterstanden niet goed gemanaged kunnen worden. Bijvoorbeeld door tegenvallende toekomstige inkomsten.

Wilt u ook een succesvolle doorstart maken?

of bel:

Copyrights © Kerstholt Bedrijfsadviseurs | Alle rechten voorbehouden
Scroll naar boven